Porträtt och profilbilder

Är din profilbild up to date?

Hur presenterar Du dig själv eller din personal på webbplatser, professionella nätverk och i sociala medier?

Behöver du porträtt för digital marknadsföring eller trycksaker? Kontakta mig så berättar jag mer.